Karlslunde Gadekær i Greve Kommune

      Tegning af Karlslunde Gadekær  (Costa Karlslunde Digte 1981)

Gadekæret i Karlslunde set lidt fra oven. Bemærk træerne, vejføringen, stensætningen samt husene til ænderne midt i gadekæret.

Oversigt over Costa Karlslunde Digte 1981. Skoledigte