Grundtegning af den nu nedrevne Gråbrødre Kirke i Odense

Grundtegning over den nu nedrevne Gråbrødre Kirke med angivelse af nogle af elementerne i kirken.

Numrene angiver placering på grundtegningen

  1. Alterets plads. Længst til højre
  2. Gravstederne for de kongelige begravelser. Ved de tre kors
  3. Den Alle, hvorved prædikestolen var anbragt. Nederst 4 søjle fra venstre
  4. Hovedindgangen. Nederst ved udbygningen på kirken
  5. Tårnmurene. Skråt til venstre for de tre kors
  6. Indgang til Hospitalet. Længst til venstre
  7. I graven er Dronning Christine stedt til hvile
  8. I graven er Kong Hans stedt til hvile
  9. I graven er Kong Christian den 2. stedt til hvile

Omkring år 1806 blev Gråbrødre Kirke nedrevet efter at den havde stået og forfaldet i ca. 200 år. En del af inventaret blev reddet og kan i dag ses i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Kilde: Opslagtavle på Gråbrødre Plads 15. sept. 2007 fra Odense Bys Museer.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9