Slaveriet ophævelse i Danmark og Peter von Scholten (8)

Slaveriet ophævelse i Danmark og Peter von Scholten.

Ifølge kilden: Sophie Petersens bog om “Danmarks gamle Tropekolonier” (7) gik det i denne periode for alvor tilbage med sukkereksporten. Denne pessimisme kan skyldes, at afsætningen ikke længere gik over København. Herved fik de mange mellemhandlere hjemme i Danmark ikke længere så gode indtjeningsmuligheder. For dem må perioden derfor have taget sig ud som en nedgangsperiode, mens den reelt for De vestindiske Øer var en tid med øget produktion og gode afsætningsmuligheder.

I 1834 gik englænderne ind for slavernes frigørelse med en 3 – årig overgangsperiode. Rygtet herom nåede også til De vestindiske Øer. Slaverne her blev modvillige og saboterede arbejdet. Som tidligere nævnt blev slaveriet delvis ophævet i Danmark omkring år 1803. Dette skal dog forstås således, at reformerne ikke var så vidtgående som de senere engelske. De betød ikke en fuldstændig frigivelse, idet dette ville betyde store økonomiske tab for plantageejerne og for staten.

Generalguvernør på Saint Croix. Peter Carl Frederik von Scholten. Født 17 maj 1784 og død 26 januar 1854. Litografi N.B.K. 1832. Kilde: www. kb.dk 050112

1835 blev Peter von Scholten generalguvernør på De vestindiske Øer. Dette betød en forbedring af slavernes vilkår idet deres frigørelse var et af hans store mål. ‘Efterhånden var der opstået en mellemklasse af delvis, frigivne slaver, og von Scholten så at dette skabte nye problemer, hvorfor han indførte visse reformer på det sociale område. Mellemklassen blev beskæftiget som skrivere og kopister, ligesom der også skete en reorganisering af negre til militsen, korpset og brandkorpset.

De sociale reformer gik bl.a. ud på at straffene blev mildere og hviletiderne under arbejde længere. Med landsskoleordningen af 1839 for Dansk Vestindien blev der desuden bygget 5 landsbyskoler på St. Croix.

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16