Modstandskampens mange opgaver

Diverse

I januar 1945 fik vi besøg af to faldskærmssoldater, hvoraf den ene var ” Bent “. De var i Struer i 4-5 dage og gav os instruktion i våbenbrug, adskillelse, rengøring m.v. – i fremstilling og anbringelse af bomber samt størrelser af disse, alt efter hvilket mål, de skulle saboteres – tidsblyanter m.v. samt forholdsregler ved vor eventuelle arrestation af Gestapo.

Da det på daværende tidspunkt var kendt, at samarbejdet mellem Toldstrup og generalmajor V. Bennike (som var udnævnt til chef for modstandsstyrkerne i Jylland af Frihedsrådet) vaklede, blev dette for hold også drøftet. Der var ingen tvivl om, at “Bent” og hans kammerat foretrak Toldstrup og hans måde at føre modstandskampen på.

Jeg kan huske, at jeg udtrykte min misbilligelse over, at vi, der var så langt nede i organisationen, muligvis skulle tage stilling til konflikten på chefplan. Heldigvis blev konflikten om ikke hel løst, så dog nedfrosset så meget, at den ikke kom til udfoldelse. Kun Gestapo kunne have haft fornøjelse af et åbent brud.

Sammen med de våbensendinger, vi modtog fra flyvemaskinerne, var der også instruktionsbøger, der gav anvisninger på flere sprog om brug af våben og sprængstof samt anvendelse på forskellige mål. I bilagene kan disse instruktioner studeres nærmere. Her findes også fotostaterne, som Nordjydsk distrikt lod fremstille.

Arne Kruse Andersen

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!