Udgravning af de kongelige gravsteder 14. september 2007

Udgravning af de kongelige gravsteder 14. september 2007

Udgravning af den kongelige gravkrypt under den gamle Gråbrødre klosterkirke, som forlængst er nedrevet. Resterne af skeletterne og inventar fra kirken er i 1804 flyttet til Domkirken På fotoet kan du ses hvordan udgravningen på Gråbrødre Torv i september 2007 fandt sted og hvor gravstederne i gravkoret for de kongelige var placeret.

  • Grav nr. 3. er er det Dronning Christine. Se mere her!
  • Grav nr. 1. er Kong Hans. Se mere her!
  • Grav nr. 2 er Kong Christian den 2. Se mere her!

Det skal bemærkes at gravpladserne går flere meter ind til højre i billedet. Dette område er ikke blevet udgravet i 2007. Foto: Lars Bjørnsten 2007.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9