De kongelige gravmæler i Gråbrødre Kirke i Odense

De kongelige gravmæler i Gråbrødre Kirke i Odense

Tegning af Ivar Hviid af Gråbrødre Kirke i Odense, aftaget efter dens ruiner den 11. maj 1817.

Da prins Frants dør i 1511 indretter Dronning Christine Gråbrødre Klosterkirke i Odense til en kongelig begravelseskirke. Kong Hans accepterer at Prins Frants begraves i stilhed i Gråbrødre Kirke i Odense. Det er biskop Jens Andersen Beldenak, der foretager begravelsen. Dronning Christine, som bor på Næsbyhoved Slot har store ambitioner med hensyn til begravelseskirkens indretning. Den undergår en stor forandring og koret i Gråbrødre kirken bliver forvandlet til et kongelig gravkapel bl.a. med den meget kendte altertavle af Claus Berg, der i dag kan ses i Sct. Knuds Kirke i Odense. Desuden udfører Claus Berg et stort stenepitafium over Dronning Christine, Kong Hans, Prins Frants.

Kong Hans dør i 1513 under en rejse til Ålborg og hun begraver ham i Gråbrødre kirke ved siden af prins Frants, hvilket betød et brud med traditionen om at domkirken i Roskilde normalt er begravelsesplads for de kongelige. Biskoppen i Roskilde var utilfreds med dette, men dronningen siger hun følger Kong Hans’ eget ønske om at blive begravet i Odense. Det er biskop Jens Andersen Beldenak der også begraver Kong Hans i Odense.

Da kong Hans dør bliver Kong Hans og dronning Christines søn Christian konge, Christian den. 2. Der opstår uenighed mellem Christian d. 2 og hans mor enkedronning Christine og sådan forsætter historien ….. indtil 8. december 1521, hvor enkedronning Christine dør på sin gård i Odense Clara kloster.

Der dengang var i udkanten af Odense – Klaregade, som der i øvrigt er opkaldt efter Clara kloster. Et kloster, som dronningen grundlagde kort før sin død og som lå på det område hvor biskoppen i dag har sin bolig. I bispeboligens kælder skulle der være en rest af klosterets østligste kælder. Dronning Christine bliver begravet ved sin af sin mand og søn i Gråbrødre Kirke.

Kilde: Opslagtavle på Gråbrødre Plads 15. sept. 2007 fra Odense Bys Museer og Lars Bjørnsten.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9