Arne Kruse Andersen 1919 – 2002

Arne Kruse Andersen 1919 – 2002

Baggrunden for denne beretning

Den 20. juli 1984 ringede museumsassistent Carl Fonager, Holstebro Museum, til mig, og spurgte om han måtte komme til Bogense og optage et bånd om min deltagelse i modstandsbevægelsen i Struer under krigen. Vi aftalte, at han skulle komme den 26. juli.

Jeg gik i gang med at nedskrive det, jeg kunne huske fra den tid. Da Carl Fonager kom den 26. juli, var jeg kun nået til foråret 1944. Jeg besluttede et par dage efter båndoptagelsen at fuldføre min skriftlige beretning, idet jeg var kommet i tanke om en hel del tilføjelser. De personer, der hører mit bånd og læser dette, vil måske finde uoverensstemmelser mellem det sagte og det skrevne, i så tilfælde er det her skrevne det mest korrekte.

Min beretning er endvidere skrevet ud fra egen hukommelse, og jeg har ikke søgt kildemateriale i andre skrevne beretninger fra den tid. Der er givet vis episoder, som ikke er beskrevet på samme måde, som andre har oplevet den / de på, men her må. man erindre sig, at en episode/ handling, der opleves af flere personer, vil blive opfattet forskelligt af de deltagende, og jo længere tid der går, jo større forskelle vil der uden tvivl også opstå.

Arne Kruse Andersen’s personlige data

Født den 10.02.1919 i True ved Aarhus, hvor mine forældre drev en lille gård. Udlært som finmekaniker hos Kirk’s Telefonfabrikker, Aarhus afdelingen i september 1938. Den l. maj 1939 begyndte jeg på. ingeniørstudiet ved Aarhus Elektro-teknikum efter at have taget det første halve år på aftenskole de tre foregående vintre. Færdig som ingeniør i stærkstrøm medio oktober 1941. Ansættelse hos Bang og Olufsen A/S, Struer den l. november 1941. Arne Kruse Andersen døde den 13 april 2002 på Solgården i Bogense.

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!