Sammenstød ved plantagen “Annas Hope” 3 okt. 1878 (11)

Fra oprøret på St. Croix “Illustreret Tidende” november 1878. Kilde 12.

Ved plantagen “Annas Hope” skete der d.3 okt. 1878 om morgenen et sammenstød mellem oprørerne og soldater fra Christianssted. Efterhånden havde soldaterne fået bugt med oprørerne og om eftermiddagen nåede soldaterne til den næsten udbrændte by Frederikssted. Her var kommet yderlig forstærkning tilstede i form af et engelsk krigsskib, som lå opankret udenfor havnen. Samtidig var et fransk krigsskib opankret udenfor Christianssted for at yde assistance, hvis det var nødvendigt, men overalt synes oprøret slået ned og fængslerne fyldtes hurtigt med fanger.

Den 5 okt. 1878 udsendte guvernøren en proklamation (13) om, “at alle arbejdere straks skulle vende tilbage til deres hjem, de, som ikke adlød befalingen, skulle behandles som “Rebeller”. Enhver, som forlod sit hus og hjem i lovligt ærinde, skulle fremvise pas for sin husbond”.

Der nedsattes samtidig en krigsret og der blev afgivet 6 domme i Frederikssted og 6 i Christianssted, alle lydende på døden ved skydning. Ifølge “en kgl. resolution af 28 okt. (13) blev krigsretten “discontinud” og der nedsattes en “kommission af invastigation “, der skulle tage sig af undersøgelse og dom i oprørssagen. Dommene kunne appelleres til overretten i Danmark”. Denne overret bestod sikkert af hvide, så man kan jo nok tænke sig at dommen ikke kunne fraviges.

I Danmark var meddelelsen om oprøret i 1878 kommet som en smertelig skuffelse for myndighederne, som efter at slaveriet var ophørt regnede med, at alt var idyl på Dansk Vestindien. Men man måtte se oprøret i øjnene og se at få iværksat foranstaltninger for at hindre gentagelser. Den 28-12- 1878 nedsatte man derfor en kommission, som bestod af guvernør Fr. Schlegel, statsrevisor Martin Levy og oberst C. Tvermoes. Efter at have undersøgt forholdene, ved at læse forhørsprotokoller og lign. igennem, samt ved selvsyn at have bedømt skaderne afgav de betænkningen vedr: Oprøret på St. Croix i 1878.

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16