Gravkoret på den ældre Graabrødre Kirke i Odense

Koret i den nu nedrevne Gråbrødre Kirke.

Nedenstående oversigt over gravkoret illustrerer, hvor de kongelige blev stedt til hvile ved grav nr. 3. er er det Dronning Christine, grav nr. 1. er Kong Hans, grav nr. 2 er Kong Christian den 2 . Oversigt over den nedrevne kirke kan ses her!

Kilde til kort : Odense Bys Historie Bind 1. En alen er et gammelt længdemål svarende til ca. 63 centimeter. De tre gravpladser er ca. 7,5 m i bredden.

Udgravning af de kongelige gravsteder 14. september 2007

NB: Udgravning af gravpladserne på Gråbrødre Plads i Odense. Gravpladserne går flere meter ind til højre i billedet. Et område, som ikke er udgravet . Foto: Lars Bjørnsten 2007.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9