Sommerhuset “Krabbesholm” ved Handbjerg Strand

Det var Lars Rølle, der døbte sommerhuset, som J. Krabbe Nielsen havde lejet i forsommeren 1944. Det var gammelt, vinkelbygget og med stråtag (et nedlagt husmandssted).

J. Krabbe Nielsen var, så vidt jeg husker, den l. maj holdt op med at arbejde hos Lundgårds Eksportkontor i Gimsing, og havde så lejet ovennævnte sommerhus, hvis ejer vist nok var præst et eller andet sted inde i landet.

Alexander Storgård var centralbestyrer af telefoncentralen i Handbjerg, og havde opsyn med sommerhuset. Han kom på denne måde til at danne forbindelsesled til omverdenen samt den lokale sladder. Senere på sommeren kom Storgaard aktivt med i det illegale arbejde.

Sidst i juni fik Krabbe gæster, det var “Carl” og “Tage”, som kom fra en afholdt sabotørlejr på K.F.U.M. ‘s sommerlejr “VENØBORG” på Venø. De lærte fra sig om våbenbrug, sabotage m.m.. Det var meget udbytterigt at besøge dem i den månedstid, de var der. Sidst i juli blev de af Toldstrup flyttet til Holstebro for at lede nedkastningsholdet der. “Carl” blev meget værdifuld for os i Struer, i den tid han var i Holstebro – indtil februar 1945 – han var meget inspirerende at være sammen med. Han må have haft det ligesådan overfor os, idet jeg husker et besøg, hvor “Carl” var meget irriteret over noget i Holstebro, som var gået ham imod. Og – som han sagde – han skulle bare snakke med nogle andre mennesker, uden dog at komme ind på, hvad der havde irriteret ham.

Hvor mange “gæster” Krabbe havde i sit sommerhus, ved jeg ikke, udover at der, foruden “Carl” og “Tage”, kom nogle politibetjente efter den 19. september 1944. Jeg mener at kunne huske, at Oscar Nielsen fra Struer var en af dem.

Den første nedkastning hvor vi fik gods ned på pkt. 20 – den 30.september – blev opbevaret i sommerhuset i et kort stykke tid. Jeg husker en søndag, jeg kom til sommerhuset, hvor “Carl” var på besøg, da fik de varmen ved at fyre med sprængstoffet PE2.

I den tid Krabbe boede i sommerhuset, fik han igennem Bendix tømmerhandel i Struer fremstillet trækasser til videretransport i Jylland af det gods, vi modtog fra luften. De første kasser blev anvendt til godset, som Holstebro fik den 4. august. Denne leverance af trækasser fortsatte indtil den 4. maj 1945. Så vidt jeg husker, rejste Krabbe fra “Krabbesholm” sidst i oktober 1944, idet man jo ikke kunne bo i et sommerhus om vinteren. J. Krabbe Nielsen rejste fra Struer i dette efterår, hvorhen ved jeg ikke, men jeg ved, at han senere – i 1945 – kom til Silkeborg for at overtage nedkastningerne der.

Herom er der skrevet i Lars P. Sørensens bog “Distrikt 14” /  Arne Kruse Andersen

– en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!