Postkort fra Mestersvig på Grønland 1950

Postkort stemplet fra Mestersvig på Grønland 1950. Forestillende et Norseman  pontonfly med registeringsnummeret OY-ABN. Billedet er taget ved Ella Ø nord for Mestersvig.

Postkortet har følgende ordlyd: Hrr. A. Kruse Andersen B&O Struer.

6/8-50 Kære Ella og Arne. Tak for sidst, jeg skal nok tage mig i Agt næste Gang. Kunde I ikke tænke jer at bytte med mig ! Har det Dejligt, ikke for megen Vask, Barbering o.l. , men jeg klarer mig. Hilsen Krabbe (Krabbe = Jens Krabbe Nielsen). Kortet er påklistret to grønlandske frimærker med værdierne 20 øre og 5 øre. Det er stemplet MESTER VIG med en kongekrone, carta posta. Postkortet er desuden stemplet i Reykjavik på Island 15. august 1950.

Lidt historie om flyet på postkortet:

Lauge Koch-ekspeditionerne i perioden 1947-58 til Nordøstgrønland har brugt et sådant fly. Flyet er leveret til U.S.A Airforce (USAAF) i 1944 og skulle have fløjet ved New York og New Jersey. Senere er det blevet overført til U.S.A.s flyvevåben i Europa. Det blev registreret i Sverige hos Skandinaviska Aero AB, Stockholm i 1946 som SE-APX. I 1948 blev det solgt til Grønlandsdepartementet “Bumsi” i Danmark og fik registreringsnummeret OY-ABN 480630 og tjente Lauge Kochs ekspeditioner på Grønland i perioden frem til ca. 1956. Herefter blev det solgt igen til Sverige og skrottet i Gøteborg / Torslanda. Lauge Koch købte flyet i Sverige og det blev brugt frem til 1952, hvor flyvepladsen ved Mesters Vig blev anlagt. Flyet blev brugt til geologisk rekognoscering, luftfotografering og kortlægning. I 1950 indså Lauge Koch at der kunne spares tid ved lade deltagerne flyve via Island i stedet for at lade dem følge ekspeditionsskibet. At dette også skete i 1950 vidner postkortets stempling i Reykjavik på Island den 15. august 1950.

Mesters Vig. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

Forsvarets Vagt Mesters Vig består rent fysisk af to personer, som organisatorisk tilhører Slædepatruljen Sirius (Sirius-patruljen). Forsvarets Vagt Mesters Vig har siden oprettelsen i 1988 haft til opgave at føre tilsyn med området. Forsvarets Vagt Mesters Vig udfører i forbindelse med tilsynet begrænset støtte til den videnskabelige forskning, primært i form af kontrol med ekspeditioner i kraft af tillagt politimyndighed. Forsvarsministeriets har besluttet at lukke forsvarets vagt i Mesters Vig 2007. Grønlands Hjemmestyre mener at det er ønskeligt med en fortsat drift af landingsbanen i Mesters Vig. Grønlands Hjemmestyre og Forsvarsministeriet undersøger løsningsmuligheder for perioden efter medio 2007.