Rationeringskort – Benzin

Rationeringskort – Benzin til 2×25 liter. Denne del af kortet opbevares til brug ved eventuel udlevering af nye kort. Køretøjets kendingsbogstav og nummer M 34885. Udleverende myndighedsstempel. Politimesteren i Bogense.

Mærkerne skal afklippes af tankpasseren eller i overværelse af denne. Løse mærker er ugyldige. Overdragelse af kortet er forbudt. Kortet kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvert mærke er stemplet A eller B med påskrift, Gyldig efter Handelsministeriets nærmere bestemmelse.

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet og skrevet af  Arne Kruse Andersen om “Modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945”.

Oversigt over indhold!