Dansk Folkeferie og Aktiestykket ved Karlslunde Strand 1981

Dansk Folkeferie og Aktiestykket ved Karlslunde Strand 1981
Dansk Folkeferie Karlslunde Strandvej 87 – 2690 Karlslunde

»Karlslunde før og nu – og lidt om fremtiden« er titlen på et undervisningsforløb, som eleverne i en 4. klasse med stor dygtighed udførte på Karlslunde Skole i Greve Kommune i slutningen af året 1981. Se mere om undervisningsforløbet her!

Oversigt over »Karlslunde før og nu – og lidt om fremtiden« 1981