Organisationen af modstandsbevægelsen i Struer

Organisationen af modstandsbevægelsen i Struer

I vinteren 1944 talte vi ( J. Krabbe Nielsen, Johs. Jensen, Peter Larsen, Helge Randsbæk, Vilhelm Mehlsen og jeg) om hvorledes det, der nu var sat i gang i Struer, skulle udvikle sig fremover.

I februar / marts talte Toldstrup også om den videre udvikling med oprettelse af vente- eller militærgrupper.

Men een ting manglede vi! en mand vi alle kunne have tillid til. Jeg fik til opgave at tale med Toldstrup om problemet, og anbefale ham at søge kontakt med daværende kontorchef hos B.& O. V. Hofman Laursen, som var respekteret, og han havde endvidere været officer i hæren.

Tolstrup havde, sammen med E. Rørbæk Madsen, en samtale med V. Hofman Laursen, som indvilligede i at være med som øverste chef i Struer.

Dette tilsagn fra V.H.L. var meget betryggende for os, og var nok medvirkende til, at vi ikke havde større uoverensstemmelser mellem os.

Arne Kruse Andersen

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!