Costa Karlslunde Digte. Karlslunde Skole. Greve Kommune

5b. 6b. 7b, Karlslunde Skole, Costa Karlslunde, Digte 1981

Costa Karlslunde Digte 1981 var en del af et undervisningsprojekt i 1981 på bl.a. Karlslunde Skole i Greve Kommune. Der blev iværksat lokale pædagogiske forsøg med med lokalmiljøerne i bl.a. Avedøre, Lyngby, Karlslunde som emner. De her gengivne digte fra Karlslunde og omegn er eleverne fra 5, 6 og 7. klasses fortjeneste. Når man i dag næsten 36 år efter kigger tilbage er digtsamlingen “Costa Karlslunde Digte” fra 1981, et smukt og levende bidrag til historien om et lokalsamfunds udvikling. Digtene er alt for gode til at ligge gemt væk for omverdenen på et loft i en villa i Odense.

Se oversigten over alle digtene her!

Grundtanken i projektet var at eleverne skulle udtrykke deres umiddelbare oplevelser, tanker, følelser og erfaring igennem tekst og billeder. Grundtanken i var at undersøge om , at jegets identitet dannes og udvikles i samspil med vores nærmeste omgivelser, såvel fysisk og psykisk. Projektet er lavet i samarbejde med forfatteren Peter Poulsen, Kenneth Olwig og Thorkild Borup Jensen samt lærere på Karlslunde Skole, Bodil Højfeldt, Erik Bierrings, Lars Bjørnsten, Ulla Pihl, Betty Christiansen og Hanne Thomsen samt en masse dygtige elever.

Projektet er nærmere beskrevet i to bøger “Herfra hvor vi bor” Nr.1. og 2. – om lokalmiljøet og børn digtning i skolen. Udgivet af Gyldendal i 1985. Den ene bog omhandler projektet med følgende temaer:

  • Peter Poulsen: Den korte søvn- om børn, digtning og fantasi
  • Kenneth Olwig: Lokalnatur, geografisk identitet og digtning
  • Thorkild Borup Jepsen: Digte og digtning af børn og unge – en vigtig del af undervisningen eller pop-pædagogik?

Den anden bog omhandler eksempler på digte og tegninger fra projekterne.

Lars Bjørnsten 1. januar 2017