Den illegale presse i Struer

Den illegale presse

Erik Rørbæk Madsen, ingeniør hos B.& O., samt hans svoger bogtrykker Børge Christensen begge aktive i Dansk Samling partiet arrangerede en del dagligstuemøder i deres hjem. Foredragsholderne talte om tidens problemer, som ikke kunne trykkes i aviser og tidsskrifter på grund af pressecensuren, som vi jo havde i krigsårene. Denne virksomhed havde vist nok været i gang siden 1941, og varede så vidt jeg husker til og med 1943.

Vi var interesserede i af få fat ide illegale blade, der cirkulerede i 1942, og i foråret 1943 fik vi forbindelse med studenternes efterretningstjeneste i København. Hvordan denne kontakt kom i stand, kan jeg ikke huske, udover at jeg i 1943 (vinter/forår) havde kontakt med adjunkt Conradi i den tid hvor vi havde besøg af stud. theol. John Sørensen (søn af pastor Sørensen, Hee).

Grunden til at jeg husker dette er, at jeg besøgte John Sørensen hos hans forældre i Hee i juni 1943, dagen efter en af hans søskende havde haft studentergilde, og det flød med ølkapsler på græsplænen .

Det var meningen, at vi (J. Krabbe Nielsen m.fl.) skulle distribuere studenternes illegale blade. Kontakten med studenternes efterretningstjeneste holdt pludselig op i juli/august, årsagen kender jeg ikke. Men kort tid efter kom J. Krabbe Nielsen og Vilhelm Mehlsen med en mand der præsenterede sig som “Sander’, og han kom fra “Frit Danmark”. Forbindelsen til Struer havde han fået gennem Karen Tovborg Jensen, som kendte Vilhelm Mehlsen og hans kone Katinka født Bjerre. (Denne viden fik jeg selvfølgelig først efter krigens ophør, ligesom jeg også fik at vide, at Sander var alias Elias Bredsdorff).

De første numre af “Frit Danmark” fik vi tilsendt (ca. 3-400 stk.), som vi videresendte til en kreds af Struer borgere, som vi fandt efter skattebogen, som dengang udkom hvert år. Når jeg skriver vi, så var det J. Krabbe Nielsen, Vilhelm Mehlsen, vist nok også Peter Larsen samt undertegnede, der var vist et par stykker mere, som jeg desværre ikke kan huske navnene på. Senere på efteråret 1943 fik vi tilsendt enten manuskript eller stencils til “Frit Danmark”, som vi så duplikerede på Lundgaards Eksport’s kontor, hvor J.K.N. var ansat . Lundgaard fik også lov til at betale papiret.

I slutningen af 1943 eller begyndelsen af 1944 overlod vi arbejdet med “Frit Danmark” til andre, hvem kan jeg ikke huske, men jeg formoder, at det kunne være bogtrykker Børge Christensen og Erik Rørbæk Madsen. Da jeg ikke kan huske, hvem der overtog “Frit Danmark”, er det mest sandsynligt, at jeg ikke har haft noget med dette at gøre. Årsagen til at vi holdt op var, at vi skulle til at forberede os til anden aktiv indsats som beskrevet nedenfor.

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!