Parade, faneindvielse og bevogtning 10. maj 1945

9. maj 1945
Distriktsbefaling Nr. 8
Parade med Faneindvielsen.
Torsdag den 10. maj 1945 kl. 16.00 afholdes parade med Faneindvielse. I den anledning befales:
Samtlige Delinger stiller kl. 15.45 på Markedspladsen, hvor de melder sig til Bykommandanten, Officiant Hvidegaard. Alle møder barhovedet med Vaaben ( ogsaa Rakat-Kanoner). Ved Faneindvielsen slaas de 3 Søm i af følgende:
1. Søm af Sektionschefen for Kongen
2. Søm af Delingsfører for 5. Deling Ejner Bækgaard for Modstandsbevægelsen.
3. Søm af Delingsfører for 6. Deling Chr. Elmholt for Flaget
Hele Paraden kommer i store Træk til at foregaa saledes:
Delingerne marcherer fra deres respektive Kommando-Centraler henholdsvis Udkanten af Byen til Markedspladsen, hvor de vil blive anvist Plads og Information af Bykommandanten. Kl. 16.00 afleveres Styrken til Sektionschefen, af Bykommandanten.
Sektionschefen holder en kort Tale til Frihedskæmperne, derefter selve Faneindvielsen. Efter Faneindvielsen vil Stationsforstander Svindt og Borgmester L. Pedersen holde Taler. Der formeres derefter Marchkolonne og med F. D. F.s Orkester i Spidsen marcheres en kort Tur igennem Byen til Raadhuspladsen. Under Marchen gennem Byen afgiver Specialgruppen Folk til Rydning ca. 50 m foran Orkestret.
Selve Marchkolonnen formeres saaledes:
Orkestret,
Fanen,
Sektionschef og Bykommandant,
2.,1.,3.,4., 5., og 6. Delinger,
Specialgruppen,
Ordonnansgruppen.
Bevogtning under Paraden. For at saa mange af Modstandsbevægelsens Folk kan deltage i Paraden, inddrages samtlige Poster og Patruljer med Undtagelse af:
2 Mand paa Stationen
2 Mand paa Teknisk Skole,
2 Mand foran Raadhuset.
I Vinderup, Nr. Nissum og Hjerm afsættes og kun det allernødvendigste Bevogtningsmandskab efter de respektive Delingsføreres Bestemmelse. Til disse absolut nødvendige Poster udtages fortrinsvis Folk, som først for ganske nylig er tilgaaet Modstandsbevægelsen.
Hvidegaard
Bykommandant.

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet og skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!