Modstandsbevægelsen i Struer renser våben i en kælder

Modstandsbevægelsen i Struer renser våben i en kælder

Foto: Sidst i februar eller først i marts 1945. Rensning af våben i vognmand Chr. Jensen’s kælder.

Fra venstre Ejnar Jensen, Rud Lauth, Børge Neergaard, Lars Rølle, Niels Strand, A. Kruse Andersen, Chr. Stefansen, vognmandens kone Lilly’s søster Anna gift med Ejnar Jensen.

Her blev taget et billede, der foruden ovennævnte, også viser Ejnar Jensens kone, Anna, med vognmandens lille søn. Det var en søndag, og vognmanden var ude på legal kørsel. Våbnene var godt indfedtede, så der skulle bruges meget petroleum til rengøringen,. Våbnene blev fordelt mellem lagrene i Kirkegade og hos Vilhelm Mehlsen.  /  Arne Kruse Andersen

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!