Sang 19.8.1945: Vi Drenge af Danmark, som kender vort Land

En af sangene, som blev brugt ved modstandsbevægelsen i Struers afslutningsfest den 19. august 1945. Det vides ikke, hvem forfatteren til “Vi Drenge af Danmark, som kender vort Land ….. ” er.

Melodi: Langt højere Bjerge

Vi Drenge af Danmark, som kender vort Land
med tusinde Stier og Veje.
Vi gaar gennem Skove og Marker til Strand,
vi ved, vi har meget i Eje.
Vi Sønner af Danmark fra Land og fra By,
vi mødes i Smug for at kæmpe paany.

Vi elsker saa højt dette dejlige Land
i Mindernes vældige Ramme,
hvor Fædrene vore saa modigt holdt Stand,
naar Voldsmagten søgte at glamme,
hvor Skole og Kirke i Fædrenes Aand
os knytted’ til Landet med stærkeste Baand.

Vi ved, at vor Ungdom er fast i sin Tro,
mod Uret den aldrig vil hvile,
da Dødspelotonerne foran den stod,
mod Døden den dog kunde smile.
Dens Maal var at jage Nazisterne væk,
hvis Spor kun var opfyldt af Terror og Skræk.

Vi ved, vi skal Fængslerne tømme for dem,
som Tyskerne næppe kan skræmme,
ja, dem, der tog Stødet fra Folk og fra Hjem,
skal vide, vi aldrig vil glemme.
Nu Bødlerne mærke, hver Dreng og hver Pige
kan kue Gestapo og Statspoliti.

Og Folket vil støtte vor sejrrige Kamp,
vi samles i enige Flokke.
Vi kæmper mod Tyskernes jernhaarde Tramp,
vor Vilje er ej til at rokke.
Vi er kun en Trop mod en tysk Bataillon,
vi giver dog alt for vor lille Nation.

»Langt større Bedrifter for Ære og Sold
maaske saa man Udlænding øve;
omsonst dog ej Danemænd førte i Skjold
med Hjerterne Løve ved Løve«,
og derfor vi løser den dristigste Plan,
vi skaber Respekt for en dansk Partisan.

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet og skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!