Modstandsbevægelsen i Struer: Bilag – alt er brændt!

Bilag

Jeg har ikke gemt nogen korrespondance fra den tid, vi fik ordre på at brænde alt så snart det var læst – og evt. meddelelser videregivet.

Årsagen til dette var dels, at der ikke var noget illegalt materiale, Gestapo kunne hænge os op på, dels, at beskytte afsenderen.

Men tilsendte operationsbefalinger, som vedlægges, kunne ikke destrueres – ej heller de vedlagte rapporter fra 2. deling efter 4. maj.

Herfra, på nær eet, de vedlagte billeder fra sommeren 1945. Herudover har jeg vedlagt to viser som et kuriosum. – To viser skrevet til en amatørrevy “Maren Show” i Struer i foråret 1942 – Struer bys 25. jubilæumsår som købstad.

(Arne Kruse Andersen døde den 13 april 2002 på Solgården i Bogense)

– en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!