Grundtvigs Mindesten i Udby

Grundtvigs Mindesten i Udby. Den er rejst ved hundredeårsfesten for Grundtvigs fødsel i 1883.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8. september 1783 – 2. september 1872) var en kendt dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulær biskop, filolog, skolemand og politiker.

Han lægger navn til Grundtvigianismen og var initiativtager til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv.