Våbenhjælp fra England kodeord “FOX” og “TIGER”

Våbenhjælp fra England (2)

I England blev nedkastningsarbejdet ledet af Flemming Juncker, der havde måttet flygte fra Danmark i marts 1944. Hans praktiske erfaringer fra “marken” kom i høj grad arbejdet i hovedkvarteret i Baker Street i London til gode.

Det var ham, der udarbejdede det system, hvorefter nedkastningerne og
modtagelserne foregik, og han fik gennemført en standardisering af
leverancerne.

Sendingerne mærket “Fox” indeholdt våben og ammunition, sendinger mærket “Tiger” indeholdt sprængstof. Som regel nedkastedes 12 eller 24 containere.

En sending med kodeordet “FOX” bestod af 24 containere med følgende indhold:

150 st. karabiner, 45.00 stk ammunition til samme, 22 stk. Stengun (maskinpistoler”, 6.000 stk ammunition til samme, 8 stk Brengun (maskingeværer), 14.000 ammunition til samme, 408 stk Mills håndgranater, 22 stk pistoler, 10.000 stk ammunition til samme, 4 stk Bazooka (antitankvåben) 56 stk raketter til samme.

Sendingen var beregnet til udrustning af 200 mand. Der kunne også bestilles en halv sending, altså 12 containere. En sending kunne også indeholde pakker med specialudstyr.

En sending med kodeordet “TIGER” bestod af 24 containere med følgende indhold:

2.900 pund P.E. nr.2 (plastisk sprængstof), 3.800 stk Primer (forladning), 30.000 fod cordtex (detonerede tændsnor) 45.000 detonatorer, 5.500 fod sortkrudtlunte, 640 stk “tågesignaler”, 80 stk trækudløsere, 20 stk trykudløsere, 20 stk slipudløser, 4.400 stk tidsblyanter, 136 æsker stormtændstikker, 2.200 kobberhætter (lukkere) 120 stk balonner, 60 yards vandtæt stof, 20 tuber vaseline, 20 ruller stålwire, 60 tuber klæbestof, 1.000 strygehoveder, 128 stk “blomstervaser”, 124 stk brandklokker, 96 stk termitbrandbomber, 100 stk lommetidsbrandbomber, 20 stk specialtænger, 25 stk skildåadder, 50 stk skaller, 100 stk standardladninger, 200 stk tyre buster.

Se også side 1

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!