Kong Christian d. 2 1481 – 1559 og Odense

Kranium af Kong Christian d. 2 1481 – 1559

Christian 2. Konge af Danmark, Norge og Sverige. Christian 2. blev født 1. juli 1481 og døde 25. januar 1559 på Kalundborg Slot, hvor han opholdt sig som fange til sin død. Da hans far Kong Hans døde i 1513 overtog den kun 32 årige tronfølger embedet. Han blev født 1481 på Nyborg Slot som søn af kong Hans og dronning Christine og han blev allerede i 1487 valgt af det danske rigsråd som tronfølger. Han var konge af Danmark og Norge fra 1513-1523 og af Sverige fra 1520-1523.

Christian den 2. blev begravet på en af de kongelige gravpladser i Gråbrødre Kirke. Da kirken blev lukket 1804 blev det besluttet at flytte de jordiske rester af de kongelige herunder Christian II. til domkirken i Odense.

Udgravninger af bl.a. Kong Christian d.2 gravplads i 2007

En del af udgravningen i 2007 af de kongelige gravpladser i Gråbrødre Kirke Odense. Ved den hvide mur er enden af Christian den Andens gravsted og man skal forestille sig at det går flere meter ind under arealet, som ikke er blevet udgravet.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9