Kilder: “Oktobernegrenes oprør på St. Croix i 1878”

Kildehenvisninger til “Oktobernegrenes oprør på St. Croix i 1878”

( De i parentes angivne tal i kildehenvisningerne svarer til do. i teksten. Tallene i parentes i overskrift refererer til side nummer)

Kildehenvisningerne v6er en del af en opgave udarbejdet af Lars Bjørnsten i 1HF i 1971, som en del af HF – uddannelsen på Københavns Dag – Aftenseminarium i Skovlunde ved København. Opgaven er opdelt på 16 sider her på sitet og afsluttende med kildehenvisninger. Nogle af billederne er efterfølgende tilføjet.

Plantageselskabet Dansk Vestindien a/s , Beretning for 1908 og o 1907.
Fr. Weiss Bogtrykkeri 1908 og 1909 Kbh.

(1) Beretning for 1907
(2) Beretning for 1908. Foto 10 og 11.

Danmarks gamle tropekolonier af Sophie Petersen, kommission: H. Hagerups Boghandel  Kbh. 1946.

(3) side 328
(7) side 342
(9) side 347f
(10) side 347f

Vore gamle tropekolonier 2 Dansk Vestindien ved Gunnar Olsen m. fl.
Westermanns Forlag MCMLIII

(4) side 126
(5) side 231
(6) side 279
(12) side 454
(17) side 47o
(18) side 474ff
Finansministeriets vestindiske kontor, udskilte journalsager RATA reol 22tv fag c-d pk “Kommision og oprør”

(14) Kommisionsberetning 1 maj 1879 (koncept)
(15) Kommisionsberetning 1 maj 1879 (koncept)
(16) Kommisionens indkomne skrivelser 8 jan. 1879- 2o marts 1879.
Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions historie af P.P. Sveistrup og R. Willerslev, Nordisk Forlag 1945 , Bianco Lunos tryk Kbh.

(8) side 165f.

Dansk Vestindien af Kay Larsen 1666 – 1917, C.A. Reitzels Forlag Kbh. MCMXXVIII

(13) side 3l0ff

Dansk Vestindien af Ernst Mentze, C. Andersens Forlag, Det berl. Bogtryk.

(11) side 129

Atlanten (medlemsblad for foreningen “De danske Atlanterhavsøer” redigeret af Ib Windfeld) Bind IV 1915-1917, trykt hos Nielsen og Lydiche Kbh. 1917.

(20) side 423

De dansk-vestindiske Øer af P. Andræ, Kjøbenhavn ( hos C.A. Reitzel 1875) tryk: Bianco Lunos Bogtryk.

(21) side 37

Kilde til billede på side 0: Wikipedia ( tilføjet i 2012)

Vore gamle tropekolonier bd.3. af Fridlev Skrubbeltrang, Dansk Vestindien 1848 -188o, politiske brydninger og social uro, Fremad 1967.

Vore gamle tropekolonier bd.2. af Jens Vibæk, Dansk Vestindien 1755 –
1848, Vestindiens storhedstid, Fremad 1966.

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16