Dronning Christine’s 1461-1521 grav i Odense

Dronning Christine 1461-1521

Dronning Christine og hovedet af prins Frants på en fotostat, der er anbragt på gravene ved udgravningen i 2007. Billedet er en del af en helhed af en stenepitafium, som befinder sig i domkirken i Odense. Epitafium eller epitaf (latiniseret af græsk, ord som betyder “ved graven”) er en gravskrift, som anbringes på en væg i kirken eller på graven.

Dronning Christine 24. december 1461 – 8. december 1521. Hun var datter af kurfyrst Ernst af Sachsen og Elisabeth af Bayern, blev født i Torgau 1461. I 1477 fæstedes hun til Christian 1.s søn Hans. Dronning Christine levede 1461-1521. Hun blev gift med kong hans 1478 og havde to sønner : Frans og Christian. Efter at have forsvaret Stockholm Slot under den længste belejring i Nordens Historie overgav hun sig blot tre dage før kong Hans nåede frem med flåden.

Efter hjemkomsten fra fangenskabet flyttede hun p.g.a. ægteskabelig konflikt med kong Hans – 1504 til Odense. Hun holdt hof på sin går i Klaregade, der hvor bispegården i dag ligger. Christine inviterede kunstneren Claus Berg til Odense for at indrette et kongeligt familiegravsted i Gråbrødre Klosterkirke. Hans flotte altertavle påbegyndt i 1513 kan i dag ses i Skt. Knuds Kirke i Odense.

Kilde: Opslagtavle på Gråbrødre Plads 15. sept. 2007 fra Odense Bys Museer.

Dronning Christines grav. Foto Lars Bjørnsten Odense.

I billedet til højre forneden ses forkanten af Dronning Christines grav, man skal forestille sig at gravpladsen går ind i de grønne område og flere meter til højre for jernstakittet og hus til højre.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9