Sang 1945: Vor Sektionschef vi meget sjældent ser…

Til afslutningsfesten for modstandsbevægelsen i Struers afslutningsfest den 19. august 1945 blev der holdt taler og sunget et par sange. Det vides ikke, hvem der er forfatteren til sangen “Vor Sektionschef vi meget sjældent ser ….. ” .

Melodi : Montgomery’s Ørkensang

Vor Sektionschef vi meget sjældent ser,
men det er dog noget, som der sker,
tag dog Hatten af for Manden,
det var ham, der fandt den anden
Hipomand, der var i O. T. Lejren her.

Syng saa ai ai jubi jubi ai,
syng saa ai ai jubi jubi ai,
syng saa ai ai jubi,
ai ai jubi,
ai ai jubi jubi ai.

Kommandanten her i denne By,
han har ikke faaet det bedste Ry,
men som Lus imellem Negle
er det ogsaa let at fejle,
særlig let naar man et lille og er kry.
Syng saa. …

Gaar vi nedad møder vi jo Bis-
gaard, som ej er det mindste bange, hvis
hele Troppen skyder Vaade”
for de er jo alt for kaade,
og de burde jo alle have Ris.
Syng saa. …

Ham Svend Gønge var ikke meget værd,
naar vi tænker paa ham, vi ejer her.
Den værste »Gønge« her paa Pladsen
det er nemlig Rørbæk Madsen,
og vi ham med Monty – Hue ofte ser.
Syng saa. . ..

Anden Deling – saa tænker man paa Dam,
hør nu her, det er jo ikke ham.
Hvem faar Blodet til at bruse,
om vi ikke havde Kruse,
han ka’ faa dem til at strejke allesam’n.
Syng saa. …

Vi i Nygaard har en dejlig Mand,
mellem »Tyskere« han ikke finde kan
nogle, der er dansk af Fødsel,
han sku’ ha’ en or’entlig Røffel,
og herefterdags han hedder Anders And.
Syng saa……..

Før den femte Maj vi Bækgaard saa,
og der kom han med rigtig Maske paa,
det var da vi sprængte Blokken,
der var Fut i Spinderokken,
denne Ejnar kan man altid stole paa.
Syng saa. …

Højt paa Slot, udi Skoven Restauratør,
Forstmand ogsaa er den store Sabotør,
Kristian Elmholdt han kan byde,
faa dem alle til at lyde,
han er en af dem, som ganske simpelt tør.
Syng saa. …

Drenge, sa’e Lars, jeg har et farligt Job,
det med Bilerne vat nemlig ikke nok,
saa nu skal vi skyde Hesten,
I maa sand’lig selvom Resten,
jeg skal nemlig med Ekspressen five o’clock.
Syng saa. …

Det var cirka omkring den 5. Maj
45, vi saa hans Kontrafej,
men nu ligger vi paa Valen,
nu er Willy Generalen
over Miner og Sprængstof og saa dig.
Syng saa …

Vindeløw Ordonanser hvervet har,
dem paa 15 Aar han særlig gerne ta’r,
med Bøsse gaar de – den er slem,
de maa ha’ den med sig hjem,
især hvis de er med i K. F. U. og M.
Syng saa. …

Alle disse Mænd, vi nævner her,
de ka’ blive Officer i vores Hær,
Generaler – sikken Svir ­
vor Regering sikkert si’r,
det er nok, hvis kun de Korporaler bli’r.
Syng saa. …

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet og skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!