Ammoniakkuglen på Odense Havn 25. juni 2006

Ammoniakkuglen på Odense Havn fotograferet 25. juni 2006 Lars Bjørnsten

Ovenstående billeder er fra Arkitekturens dag , hvor 2. præmien ved fotokonkurrencen “Bevar mig vel” var billedet af “Ammoniakkuglen” på Odense Havn . En konkurrence, som Odense Kommune, Creo Arkitekter, Billedbutikken og Fyens Stiftstidende har udskrevet i anledning af Arkitekturens dag den 1. oktober 2007

Lidt historie om ammoniakkuglen på Odense Havn

Den er etableret før 1. juni 1965, hvornår vides ikke med sikkerhed. Der var en mand ansat der hed Andersen og han var eneste ansat på ammoniakdepotet og lønnet af de to konkurrenter DAG (Dansk Andels Gødningsforretning) og Det Danske Gødningskompagni, som så vidt vides delte ejerskabet i kuglen. Det menes at der blev påfyldt flydende ammoniak fra tankbåde, som f.eks kunne være kommet fra Lyngs Odde, nord for for den gamle Lillebæltsbro på jyllandssiden. Det vides ikke , hvor ammoniakken blev produceret henne, men muligvis på fabrikken i Fredericia eller i Grenå hvor man også producerede ammoniak direkte udvundet fra luften.

I den spæde start af brug af flydendeammoniak i landbruget sad Ivan Pedersen sad som 1. mand under Aksel Larsen i DAG på Finlandkaj i Odense Havn og bestyrede tildelingen ud til maskinstationerne, af de trykflasker, som blev fyldt fra “kuglen” og kørt ud i landbruget. Videreudviklingen var en mindre marktank hvorfra maskinstationen kunne tappe fra, senere blev det marktanke, som der blev nedfældet direkte fra, som igen blev forsynet fra tankbiler der kom fra Lyngs Odde.

Summa summarum — “Kuglen er antagelig opført mellem 1960 og 1965 og dens oprindelige formål med opfyldning af de små flasker er nok sluttet omkring 1970. Lige pt. kan kilden ikke huske “kuglens” videre historie der var et eller andet som ikke var korn og så var der noget med benzinselskabet Haahr o.s.v”.

Kilden stod i lære ved DAG – Dansk Andels Gødningsforretning – i perioden 1968 -1971 og husker tydeligt den travle periode med udbringning af ammoniak og holdt til nede på Finlandkaj, der hvor der nu skal være vandkulturhus.

Lars Bjørnsten 2007