Sct. Olai Kirke – Helsingør Domkirke 1895

Sct. Olai Kirke – Helsingør Domkirke 1895

Sankt Olai Kirke

Er en anselig Bygning af røde Mursten, opført i Spidsbuestil i 15. Aarh.; men paa den nordre Side mellem de to Udbygninger ses tydelige Spor af en langt ældre Kirkebygning fra det 13. Aarh.s Begyndelse, nemlig et Stykke af en smuk Rundbuefrise, flade Murstivere og smag rundbuede Vinduer.

Som Kirken nu staar (1895), kan den mulig henføres til Erik af Pommerns Tid, en Konge, der gjorde meget for Helsingør. Roskilde-bispen Lage Urne indviede 1521 Kirken til St. Olaf Konge og Martyr, St. Andreas Apostel og St. Vincentius Martyr, berettes der ; men af et kgl. Beskærmelsesbrev for Helligtrefoldighedskapel af 1472 ses det, at Kirken allerede da var indviet til St. Olaf. Den er da maaske brændt og har efter Istandsættelsen modtaget en ny Indvielse.
Adresse: Helsingør Domkirke, Skt. Olai Kirke Sct. Anna Gade 12, 3000 Helsingør. Domkirkens hjemmeside: http://www.helsingoerdomkirke.dk/

Illustration: Josef Theodor Hansen 1848 -1912 dansk arkitekturmaler og illustrator. Kilde: J.P. Trap, Andet Bind, 3. udgave 1898. Foto Lars Bjørnsten 2011