Arne Kruse Andersen: Tilføjelser til min beretning

Efter at have renskrevet foranstående er der dukket forskelligt op i erindringen.
B l. a. hvem der var delingsfører for de enkelte delinger, som nævnt i distriktsbefalingen af 29.april 1945:

1. deling: Civilingeniør v / B.& O. Jørgen Bisgaard
2. deling: Ingeniør v / B & O A. Kruse Andersen
3. deling: Maskin- eller specialarbejder v/ B.& 0. Verner Nygaard
4. deling: Ingeniør v/ B.& 0. E. Rørbæk Madsen
5. deling: Nr. Nissum seminarist Ejnar Bækgaard
6. deling. Vinderup-Ryde restauratør m.v. Rydhave Slot og skov Chr. Elmholt.

Herudover var der en specialgruppe på ca. 11 mand, hvis leder var blikkenslagermester Lars Rølle.

Som øverste chefer havde vi sektionschefen kontorchef v/ B.& 0. V. Hofman Laursen og bykommandanten officiant O. E. Hvidegaard.

Af det lokale Frihedsråds medlemmer kan jeg kun huske:

– Læge Hakon Lund
– Stationsforstander ved D.S.B. Svindt
– Bankdirektør Jørgensen, Struer Bank
– Bogtrykker Børge Christensen.

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!