Købmand Hoki i Karlslunde

Købmand Hoki i Karlslunde

Købmand Hoki i Karlslunde. I gamle dage var der en stor sal med bar i det ene hjørne. Der samledes alle mennesker til bal. Nogen gange var der slagsmål, når de havde fået for meget at drikke. I dag er der en købmandsbutik der hvor der før var balsal, skænkestue o.s.v. I fremtiden vil vi håbe at den købmandsbutik vil blive der for altid.

»Karlslunde før og nu – og lidt om fremtiden« er titlen på et undervisningsforløb, som en 4. klasse med stor dygtighed udførte på Karlslunde Skole i Greve Kommune i slutningen af året 1981. Se mere om undervisningsforløbet her!

Oversigt over »Karlslunde før og nu – og lidt om fremtiden« 1981