Afsporing af tysk troppetog den 7. februar 1945 i Struer

Tryk på billedet for at se det i stort og de evt. forklaringer der er skrevet på billederne

En detaljeret tegning af jernbanesabotagen ved Struer. Tegningen illustrerer Bjerggade, Strandvejen, Fjordstien, ved nr. 29 på Strandvejen er Fru Neergaard på vej til Kino kl. 18.45. efter at have fjernet resterne af bombemaeriale fra fyrrummet i nr. 29. Der går trapper mellem Strandvejen og Bjerggade. Jernbane. Der er en vagt ved garage, haver. Fem mand ned til jernbanesporet fra 18.10-18.20, angivelse af hvor toget blev væltet den 7.2. 1945 kl. 18.28. To tilfældige gående på Strandvejen vender om. Kl. Ca. 19.15-20. ankommer lastbilerne og kører ødelagte materiale til ladesporet. Det varer det meste af den næste dag d. 8.2.1945. Illustrerer kanal til Kilen og at der på Holstebrovej er tyske vagtposter ved ledvogterhus. I skrænten ved Dyrlæge Nielsens’s hvide villa blev i skrænten stykket af jernbaneskinnen fundet efter 5. maj 1945.

Den næste operation jeg var med til var den 7. februar 1945. E. Rørbæk Madsen kom til mig kl. ca. 17.30 og fortalte, at han havde fået melding om, at der kom et militærtog fra Thisted omkring kl. 18.30. Han bad mig tage ned til Børge Neergaards privatbolig på Strandvej 29. I hans fyrrum var Chr. Stefansen, Lars Rølle, Børge Neergaard, R. Lauth og vist nok et par stykker til i færd med at lave bomber til toget. E. Rørbæk Madsen og en til skulle cykle over på den anden side af ledvogterhuset på dæmningen og signalere, når de så toget komme nordfra. Kl. ca. 18.15 kunne vi høre et tog komme. Jeg kan ikke huske, om vi så signalerne fra E.R.M. .Chr. Stefansen og jeg gik op til jernbanelinien, som løber langs Strandvejen, og anbragte bomberne således, at når lokomotivet aktiverede tågesignalerne, så sprang bomberne under den første vogn efter lokomotivet. Beretningen om “Sabotagen” fortsættes her!

— en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945 skrevet af Arne Kruse Andersen Bogense

Oversigt over indhold!