Skoledigt: Landet er i krise

Landet er i krise

De ord hører man tit
Men hvorfor er vi i en krisetid?
Alle de kloge folk skal redde os.
Men det hjælper ikke.
Tænk på rumfærgen Columbia
Alle atomkraftværkerne
Alle de nye våben
der kun har til formål at dræbe
mennesker
Tænk hvis våben var noget der
gjorde mennesker enige
Tænk hvis våben var noget der
gjorde mennesker gode venner.
Men det er det ikke.
Der kommer stadig flere våben
Der kommer stadig nye maskiner
Hvor længe varer det
før de “kloge” bliver så kloge
at de holder op?

“Costa Karlslunde Digte 1981” var en del af et undervisningsprojekt i 1981 på Karlslunde Skole om lokalmiljøer i bl.a. Avedøre, Lyngby og Karlslunde. De her gengivne digte m.m. er fra Karlslunde og omegn og udført af eleverne fra 5, 6 og 7. klasse.

Oversigt Costa Karlslunde Digte 1981. Skoledigte