Modtageholdet på Stendis Hede “Bjarne”

Modtageholdet på Stendis Hede “Bjarne” på knæ fra venstre: Carl Hou Andersen og Chr. Dideriksen Hjerm, Erling Olsen og Gunnar Terp Struer, Tage Kokholm Hjerm, Olaf Krogsager Struer.
Stående fra venstre: Erik Rørbæk Madsen med sin søn Poul Erik Struer, Anker Borum Hjerm, Mads Hillersberg Gimsing, Kr. Poulsen, Aksel Skovholm, W. L. Vindeløv, Magnus Madsen, Karl Pedersen og Oskar Nielsen alle Struer, Niels Offersen Hjerm, Karl Halkjær Hjerm og Børge Christensen Struer.
På lastbilen fra venstre: Lars Rølle, Leif Bech Hald, vognmand Chr. Jensen (stående på trinbrættet delvis skjult) Chauffør Emil Hansen. På holdet mangler H.V. Buhl.

– Ovenstående er en del af en beretning og materiale, som er samlet, skrevet af  Arne Kruse Andersen om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945.

Oversigt over indhold!