Kong Hans 1455-1513 gravsted i Odense

Kong Hans 1455-1513. Fra Kong Hans’ ligsten i Skt. Knuds Kirke i Odense.

Konge af Danmark · Norge fra 1481-1513 og Sverige 1497-1501.

Hans blev født i 1455 og døde i 1513. Han var søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg. I 1478 giftede han sig med Christine af Sachsen.

Udgravning i september 2007 af bl.a. Kong Hans’s gravsted i den nu nedrevne Gråbrødre Kirke i Odense. Foto Lars Bjørnsten 2007.

Kranium at Kong Hans. Kilde: Opslagtavle på Gråbrødre Plads 15. sept. 2007 fra Odense Bys Museer.

Læs mere udgravninger, gravsteder m.m. på nedenstående sider.

Sider:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9