Dæknavne blandt modstandsbevægelsens folk

Dæknavne

“Carl” Willy Jensen, Skovgården, Tvedevej 64, 8983 Gerlev
“Tage” Jørgen Hesseldahl, Elisabeths Alle 5, 5250 Odense SV
“Blad” Oberst C. G. Schøller død
“Bloch ” Læge E. Ammundsen, Bangkok, Thailand
“Storm” Jens Juul Rasmussen død
“Bent” Oberstløjtnant Frits T. Vang død 1980
“Larsen” Altenborg Hansen
“Elefanten” og “Faber” Godsejer Flemming Juncker, Havndal
“Sander” Professor Elias Bredsdorff, København
“Annie” Annie Langberg, Albertinelund 4, 8585 GIesborg.

Arne Kruse Andersen

– en del af en beretning om modstandsbevægelsen i Struer 1942-1945

Oversigt over indhold!